Shopping cart

Savjeti iz zaštite dišnih organa

Ograničene vrijednosti su postavljene za opasne materijale i ne smiju biti prekoračeni u radnom okruženju(NPF=Nominalni Zaštitni Faktor). Ako je koncentaracija tvari viša od nominalne, zaštita je neophodna. Princip rada filtrirajućih naprava je da oslobode zrak od opasnih tvari koje su opasne za zdravlje prije udisanja. Filteri se izrađuju od posebnih materijala koji odgovaraju sprječavanju ulazak opasnih […]