Shopping cart

Automatski protivpožarni sistemi sprinkler se danas koriste kao najčešċi vid zaštite od vatre . Filozofija sprinklera se zasniva na djelovanju odgovarajuċe količine vode (što manje to bolje) na pravom mjestu (u središtu vatre) u pravo vrijeme (što prije to bolje). Mnogi uobičajeni sistemi se snabdjevaju vodom iz gradske mreže, ali se sve više postavljaju rezervoari sa vodom, sa pumpama da bi se obezbjedio odgovaravajuċi tok vode i pritisak.

sprinkler_sistemi_1

“Wet system” (mokri sistem) sprinkler cijevi su konstantno pune vode koja je pod pritiskom.

“Dry system” (suhi sistem) koristi se gdje postoji rizik od mraza. Pun je kompresovanog vazduha, sa zatvorenim ventilom. Kada je sprinkler u funkciji, pritisak vazduha se gubi, ventil se vraċa i voda izlazi kroz cijevi.

“Pre-action system” kombinacija električnog i mehaničkog sistema za gašenje požara, cijevi sprinklera se pune vodom tek nakon detekcije da bi se izbjegla ošteċenja.

Sprinkler glave-ventili (završeci cijevi) se automatski otvaraju na odgovarajuċim temperaturama i povezani su sa mrežom cijevi u kojima je voda pod stalnim pritiskom. Kada se temperatura proizvedena toplotom vatre poveċa do tačke pucanja (57-260OC) napunjena staklena ampula sa tečnošċu ċe se slomiti i otvoriti sprinkler mlaznicu dozvoljavajuċi vodi da teče . Voda je direktno povezana na difuzor koji je napravljen tako da vodu raspršuje u sitne kapljice, na pod ili na zid. U zavisnosti od potrebe, postoje sprinkler ventili koji djeluju kao na crtežu.

sprinkler_sistemi_2

Komentariši