Shopping cart

Protupožarni stabilni sistem SPRINKLER je razvijen sa svrhom zaštite objekata od požara po sistemu gašenja vatre raspršenom vodom iz cijevi. Upravo ove cijevi vođene su odmah ispod stropa ili unutar spuštenog stropa.

John Carey (Engleska) je kreator prvog sprinkler sistema za gašenje požara još davne 1806 godine. Sistem je bio slijedeći:
Cijevna mreža je bila vezana na ventile koje je u zatvorenome položaju držao uteg preko strune. Kada je struna izgorjela u požaru protuteg bi otvorio ventil i požar bi se ugasio.

Prva automatska sprinkler mlaznica je napravljena 1864 godine. Početkom 19. stoljeća razvijeni su mnogi manualni sistemi koji su se sastojali od perforiranih cijevi koje je napajao glavni vod te su aktivirani s udaljenog područja. Glavni nedostatak je bio u tome što se uslijed aktiviranja (smočio) uništio dio zgrade i robe koja nije bila zahvaćena požarom.

Henry Parmelee iz Newhaven, Conn. i Frederick Grinell su zaslužni za konstrukciju automatskih sistema za gašenje požara kakvi su ostali u primjeni i do današnjih dana. 1870 godine Parmelle je konstruirao sprinkler mlaznicu koja se aktivira na temelju povišene temperature. Na taj način osigurao je kontrolu koja će mlaznica pustiti vodu. Takva mlaznica imala je ampulu koja je pukla na temperaturi od 71,11°C i na taj način dolazi do pada tlaka u cjevovodu i otvaranja automatskog ventila.

Ovaj Parmelle-ov sustav razvio je dalje Frederick Grinell. Grinellova inovacija bila je potpuna novost na polju hidraulike te je pravu revoluciju u dotadašnjim sistemu u borbi protiv požara.

sprinkler_sistemi_2

 

Sprinkler instalacija – princip rada

Sprinkler sustav sastoji se od cijevne mreže sa mlaznicama unutar štićenog prostora i sprinkler stanice u kojoj se nalazi sprinkler ventil, pumpe, signalna centrala itd.

Mlaznice se sastoje ili od topivog elementa koji se rastopi ili ampule koja pukne na temperaturi koja je viša od temperature okoline za 30°C. Ovisno o radnoj temperaturi okoline postoje različite radne temperature mlaznica. Cijevna mreža između sprinkler ventila i mlaznica nalazi se pod tlakom vode ili zraka. Pucanjem ampule ili topljenjem topivog elementa mlaznice dolazi do pada tlaka u cijevnoj mreži što uzrokuje aktiviranje sprinkler ventila u sprinkler stanici. Otvaranjem sprinkler ventila voda ulazi u cijevni sistem i njenim raspršivanjem kroz mlaznice dolazi do gašenja požara.

Voda polijeva samo onu površinu koju je zahvatio plamen, dok ostale mlaznice ostaju neaktivirane te se na taj način ne stvara nikakava šteta u ostalom dijelu prostora koji nije zahvatio plamen. Istovremeno se otvaranjem ventila aktivira hidraulično alarmno zvono koje daje intenzivan alarm, te putem centrale za dojavu požara obavještava dežurno osoblje.

sprinkler_sistem

Postoje razne vrste sprinkler sistema ovisno o vrsti požarnog opterečenja, a nabrojat ćemno samo neke osnovne:
– “suhi“ sprinkler sistem
– “mokri“ sprinkler sistem
– drencher

Ovaj način zaštite od požara primjenjuje se na širokom spektru objekata kao što su:

– Podzemne garaže
– Trgovački centri
– Uredski prostori
– Bolnice
– Tvornice
– Hoteli
– Biblioteke
– Škole
– Starački domovi
– Vrtići i sl.

Komentariši