Shopping cart

Showing the single result

Krema za zaštitu ruku. Štiti ruke od ulja, boja, metalne prašine, ugljeničnih i drugih supstanci nerastvorljivih u vodi time što smanjuje stepen njihovog prijanjanja na kožu. Ruke se nakon rada lakše čiste (smanjuje ili isključuje upotrebu jakih sredstava za čišćenje). Krema ne sadrži ulja i silikon. Nanijeti kremu na ruke prije rada, kao i nakon rada, poslije pranja ruku.

Pogodna za upotrebu u radnim okruženjima gdje se koriste supstance nerastvorljive u vodi (ulja, boje, lakovi, grafit, metalni opiljci, lijepila i smole…)