Shopping cart

zastitni filteri

Ograničene vrijednosti su postavljene za opasne materijale i ne smiju biti prekoračeni u radnom okruženju(NPF=Nominalni Zaštitni Faktor). Ako je koncentaracija tvari viša od nominalne, zaštita je neophodna.

Princip rada filtrirajućih naprava je da oslobode zrak od opasnih tvari koje su opasne za zdravlje prije udisanja. Filteri se izrađuju od posebnih materijala koji odgovaraju sprječavanju ulazak opasnih materija iz atmosfere. Zato je vrlo važno znati kojom opasnom tvari je kontaminiran zrak (Tablica ispod i popisi opasnih tvari na stranici sa filterima).

Oparativni rok trajanja filtera zavisi od klase filtera, okolnih uslova (temperature, vlage, sadržaja opasnih tvari…) kao i od ritma disanja. Kriterij za izmjenu plinskih filtera je miris tvari koji će se pri radu osjetiti, a kod respiratora i filtera za prašinu kad se osjeti veći otpor pri disanju.

Tipovi Maski

Polumaske – zatvaraju usta i nos.

Pune maske – pokrivaju cijelo lice. Pružaju bolju zaštitu od polumaski jer bolje prijanjaju i štite oči.

Respiratori – su iz higijenskih razloga namjenjeni za jednokratnu uporabu. Njihov efekt zaštite sukladan je zaštiti koju pruža polumaska sa odgovarajućim filterom za prašinu.

 Zaštitne-maske

Tipovi filtera

Plinski filter – štiti od plinova i para koje su podjeljene u nekoliko kategorija prema tipu filtera koji nam pruža zaštitu od njih.

Filteri za prašinu – štite od prašine, dima, spreja i maglice, kao i od mikroorganizama, virusa i spora.

Kombinirani filteri – su filteri za prašinu i plinski u jednom.

Višenamjenski filteri – sadrže nekoliko tipova plinskih filtera, kombinirane filtere koji spajaju plinske i filtere za prašinu.

 zastitni filteri

Komentariši