Shopping cart

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Showing all 11 results

ABX10

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil 15l

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil 15l De Luxe

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil 250l

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

 

Oil 500l

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil 90l

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil jastučići

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil listovi

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil ploče

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil tubusi

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.

Oil zmijice

Upijaci za ulje

Upijači za ulje, naftu i naftne derivate proizvedeni su od polipropilena. Upijaju ulje a odbijaju vodu, tako da se mogu koristiti i za skupljanje izlivenog ulja, nafte i naftnih derivata sa vodenih površina (tubusi, zmijice), oko mašina (jastuci, ploče, listovi…) kao i u većini situacija gdje dođe do izliva ulja, nafte ili naftnih derivata. Upijači za ulje su bijele boje.