Shopping cart

Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije.
Većina rukavica je u skladu sa RC kategorijama:
kategorija R – otpornost na ulje, ozon i visoka mehanička otpornost
kategorija C – otpornost na niske temperature

Showing all 5 results

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 1, radni napon 7500V, max. napon 10000V, debljina 1,5mm.

EN 60903

Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro-monterskim poslovima, u elektranama…
Veličina: 10, 11

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 2, radni napon 17000V, max. napon 20000V, debljina 2,3mm.

EN 60903

Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro monterskim poslovima, u elektranama…
Veličina: 10, 11

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 00, radni napon 500V, max. napon 2500V, debljina 0,5mm.

EN 60903

Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro-monterskim poslovima, u elektranama…
Veličina: 10, 11

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 3, radni napon 26500V, max. napon 30000V, debljina 2,9mm.

EN 60903

Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro monterskim poslovima, u elektranama…
Veličina: 10, 11

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 0, radni napon 1000V, max. napon 5000V, debljina 1mm.

EN 60903

Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro monterskim poslovima, u elektranama…
Veličina: 10, 11