Stoko-Evonik-proizvodi

15 do 20% svih bolesti na radu čine upravo bolesti kože. Da bi odgovorio na izazove obolijevanja kože na radnom mestu, Stoko® Skin Care razvio je program koji ima tri koraka njege i zaštite kože. Tri koraka su:

1) Zaštita

2) Čišćenje

3) Njega

Zahvaljujući ovom programu, zaposleni imaju mogućnost da postignu efikasno čišćenje koristeći proizvode koji su prilagođeni koži samim tim smanjujući mogućnost pojave dermatitisa na radnom mjestu.

Prikazano svih 15 rezultata